Header image

Lintjesregen: hoe werkt dat eigenlijk?

ACHTERHOEK - Vrijdag is het Koningsdag, en traditigetrouw gaat de Lintjesregen daar donderdag aan vooraf. Dan krijgen enkele duizenden inwoners van Nederland een onderscheiding voor hun inzet in de samenleving. De burgemeester zal enkele inwoners van de gemeente Zutphen onderscheiden.

Overal in Nederland zetten mensen zich in voor de samenleving. Meestal doen ze dat onopvallend en op de achtergrond. Maar deze personen zouden best eens in het zonnetje mogen worden gezet. De meest waardevolle waardering voor hem of haar is het toekennen van een onderscheiding of ‘lintje’. Iedereen mag zo’n lintje aanvragen, voor elke gewenste kandidaat. Zelfs buitenlanders of in het buitenland woonachtige Nederlanders kunnen worden voorgedragen.

Wie kan een lintje krijgen?

Iemand kan een lintje verdienen als sprake is van persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat kan vrijwilligerswerk zijn, maar ook een bijzondere invulling van een betaalde hoofdfunctie of een combinatie van beide. Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten voor organisaties op bijvoorbeeld het gebied van sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid, kunnen bijvoorbeeld een lintje verdienen. Denk daarbij onder meer aan de activiteitenbegeleider in het verzorgingshuis of de coach van de sportclub. Maar ook aan de organisator van evenementen, de bezorger van het clubblad en iemand die jarenlang een bestuursfunctie vervult. 

Procedure

Om een onderscheiding te krijgen moet je voorgedragen worden. Iedereen kan iemand voordragen. De voordrager dient contact op te nemen met de gemeente, die vervolgens adviseert of de kandidaat eventueel een onderscheiding kan krijgen. Indien dit het geval is moet er een formulier ingevuld en opgestuurd worden. Hierop moet alle informatie aangegeven worden, zoals waarom de kandidaat een lintje verdient. Iemand opgeven kan via een speciale website.

Dé dag voor Koningsdag

Traditiegetrouw worden alle lintjes, oftewel onderscheidingen, uitgereikt op de laatste werkdag voor Koningsdag. Maar er zijn uitzonderingen. In principe kan het onderscheiding op elk moment in het jaar uitgereikt worden. De minister neemt hierover een beslissing. Zo kan bijvoorbeeld een onderscheiding voor iemand die zich lang heeft ingezet voor een vereniging, het lintje krijgen tijdens het jubileum van de vereniging. 

Verschillende Onderscheidingen

Een 'lintje' is niet zomaar een lintje, er kunnen drie verschillende onderscheidingen uitgereikt worden. De Orde van de Nederlandse Leeuw, De Orde van Oranje-Nassau en de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon.

Personen met persoonlijke, bijzondere verdiensten van zeer uitzonderlijke aard worden benoemd in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Het gaat dan vooral om topprestaties in de wetenschap of de kunst en cultuur. De Orde van de Nederlandse Leeuw is zeer exclusief. De Orde van de Nederlandse Leeuw kent de drie graden van Ridder, Commandeur en Ridder Grootkruis. Personen met persoonlijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving kunnen worden benoemd in de Orde van Oranje-Nassau.

Die bijzondere verdiensten kunnen tot uitdrukking komen in de betaalde hoofdfunctie, het vrijwilligerswerk of een combinatie van beide. De Orde van OranjeNassau bestaat uit de zes ridderlijke graden van Lid, Ridder, Officier, Commandeur, Grootofficier en Ridder Grootkruis. Personen met bijzondere verdiensten voor de samenleving die zijn gebaseerd op moed, beleid én zelfopoffering kunnen in aanmerking komen voor de Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon. De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon kent drie graden, te weten in brons, in zilver en in goud.

Door: mediapartner LokaalGelderlandAnder nieuws