Header image

“CDA gebruikt machtspositie om blokkade op te werpen”

BERKELLAND - D66 is uiterst teleurgesteld in het advies van verkenner Jaap Jonk voor de nieuw te vormen coalitie in Berkelland. D66 was de afgelopen raadsperiode een coalitiepartij, maar zoals het er nu naar uit ziet zal het de komende vier jaar in de oppositie moeten.

“ Wij zijn met de verkiezingen een zeteltje kleiner geworden, maar we zijn wel de derde partij van Berkelland. We hebben de afgelopen acht jaar laten zien dat we prima beleid uit kunnen voeren. Daar waren we graag nog vier jaar meer doorgegaan", aldus een teleurgestelde Han Boer.

Volgens Boer heeft het CDA druk uitgeoefend op andere partijen om D66 te laten vallen als mogelijke coalitiepartner. Boer: "Alle partijen hadden graag met ons in een coalitie gezeten, behalve het CDA. Met een blokkade op te werpen en partijen te dwingen D66 te laten vallen in coalitieverband hebben zij deze coalitie afgedwongen. Het CDA heeft haar macht gebruikt en speelt het spelletje zoals het dat zo vaak speelt."

"Het blijft jammer als je zegt dat je het open en transparant wilt doen en een verkenning wil houden, dat je parallel daar aan op partijen druk uitoefent om de ander te laten vallen. Dat past niet in een traject van verkenning. Het is een voorbeeld van machtspolitiek. Dat mag, maar zeg dan niet dat je met een verkenning bezig bent."

D66 heeft na de afgelopen verkiezingen een zetel ingeleverd, maar blijft qua stemmen de derde partij van Berkelland. Volgens Boer is verkenner Jaap Jonk voorbij gegaan aan de opdracht om te kijken naar een groot draagvlak in de samenleving. "Als Jaap Jonk het heeft over een groot draagvlak in de samenleving, dan zou een combinatie tussen de drie grootste partijen het grootste draagvlak betekenen. In die zin is er het nodige op af te dwingen. Aan de andere kant, als partijen een andere keuze maken, dan hebben wij daar respect voor en wensen wij ze veel succes en in dit geval zelfs sterkte."
Ander nieuws