Header image

Opening Escaperoom in Aaltense Museum

AALTEN - Onderduikmuseum Markt 12 vertelt over het leven van de burgers van de grensstreek in ongewone tijden: de Tweede Wereldoorlog. In het pand is in de inrichting van toen de geschiedenis te ervaren. De originele onderduikplek en de schuilkelder zijn beide nog bewaard en toegankelijk. Op de bovenverdieping van het ‘Onderduikhuis’ is de Escaperoom Aalten gerealiseerd. Men kan hier ervaren hoe het is om in een benarde situatie te moeten vertrouwen op elkaar. De Escaperoom biedt een eigentijdse manier die vooral ook jongeren aanspreekt en hen confronteert met de moeilijke situatie waarin vervolgden en vluchtelingen ook nu nog verkeren. De Escaperoom is daarmee volwaardig onderdeel van het Onderduikmuseum en is daarmee een unicum in de museumwereld van Nederland. Burgemeester, twee wethouders en de gemeentesecretaris van de gemeente Aalten nemen de proef op de som en wijden de Escaperoom Aalten samen in.

 

In de Escaperoom Aalten kunnen groepen van twee tot zes personen, onder toezicht van een begeleider, zich proberen te bevrijden uit hun benarde situatie. Zij krijgen daarvoor een uur de tijd. Via puzzels, raadsels, geheimschriften, codes en vooral dilemma’s en slimme samenwerking voert de oplossing hen naar de vrijheid.

 

Het idee voor de Escaperoom Aalten komt voort uit de vraag van het Onderduikmuseum aan theatermakers Theo Soontiëns en Caro Wicher of het mogelijk zou zijn de situatie van onderduikers en vluchtelingen voelbaar en inzichtelijk te maken, vooral richting  jeugd. Het Onderduikmuseum zoekt steeds naar nieuwe manieren om het verhaal van Onderduikmuseum Markt 12 naar de actualiteit en de jeugd te vertalen. Anders dan bij de meeste andere Escaperooms gaat het in Aalten niet alleen over ‘een leuk spelletje’ maar ook om de verbinding met de thematiek van het Onderduikmuseum. De Escaperoom biedt een eigentijdse manier die vooral ook jongeren aanspreekt en hen confronteert met de moeilijke situatie waarin vervolgden en vluchtelingen ook nu nog verkeren.

 

Aangezien de Escaperoom ook een proeve is van samenwerking binnen een groep, vormde dit een mooie uitdaging voor de leden van Burgemeester en wethouders om 12 mei samen de Escaperoom te ‘kraken’. Samen de vrijheid bereiken is toch wel een heel effectieve en ultieme teambuilding ervaring!


Zie ook: https://escaperoom-aalten.nl/gastenboek/
Ander nieuws