Header image

Daalse bruiloft in Romienendal

DALE- Het leek de jubileumcommissie van gebouw 't Romienendal in Dale een goed idee om ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum een Daalse bruiloft te organiseren. Bij de ingebruikname van het gebouw in 1991 had men dit ook gedaan en dit was een enorm succes. Michel Eppink en Corine Navis wilden hier wel aan meewerken. Een tijd geleden liet het bruidspaar weten dat men 'echt' wilde trouwen. Dit had voor de organisatie nogal wat voeten in de aarde. 't Romienendal in Dale was geen officiële trouwlocatie. Er werd contact opgenomen met de gemeente Aalten. Na overleg kreeg 't Romienendal een erkenning als 'Huis der gemeente'. Dit betekent dat met het voldoen van allerlei voorwaarden het gebouw een officiële trouwlocatie is; een goede zaak voor trouwlustigen. Momenteel kan men niet in het huwelijk treden in het gemeentehuis aan de Markt in Aalten in verband met de ver- en nieuwbouw.

Het voormalige gemeentehuis in Dinxperlo kan wel dienen als trouwplek. Een kerk mag ook als trouwlocatie worden gekozen, zelfs een molen in de gemeente Aalten is onlangs gebruikt als 'huis der gemeente'. In de buurtschap Dale wilden Michel en Corine het huwelijk laten voltrekken door een bekende

Dalenaar: Henk Fukkink. Wederom moest men in overleg met de gemeente. Voor het voltrekken van een huwelijk heb je een 'Buitengewoon Ambtenaar van de Burgelijke Stand (Babs) nodig. Ook hierin verleende de gemeente Aalten medewerking. Op zaterdag 2 april was de feestzaal in 't Romienendal omgetoverd tot een schitterende trouwlocatie. Voorafgaande aan de voltrekking van het huwelijk werd de bruidegom in een lange stoet opgehaald in de Wolboom. Vanuit de Wolboom ging men door naar het ouderlijk huis van de bruid. Terug in 't Romienendal werd 's avonds het bruidspaar in het huwelijk verbonden. De 'Babs'; Henk Fukkink deed dit voortreffelijk, alsof hij dit al jarenlang had gedaan. Na het jawoord werden de ringen uitgewisseld en kreeg het kersverse bruidspaar het trouwboekje uitgereikt.

Hierna kwam 't Olde Gebroek in actie. Theo Stronks, bestuurslid, hield het kersverse bruidspaar voor om vaak gebruik te maken van 't Romienendal, liefst elke maand. 't Olde Gebroek had vijf vertegenwoordigers afgevaardigd voor dit gebeuren, de zogenaamde notabelen. De heren met hoge hoed zijn van mening dat het bezoeken en het nuttigen van wat drank, in 't Romeienendal, goed is voor de saamhorigheid in deze buurtschap. 't Olde Gebroek, sinds

2004 een stichting, zet zich in voor het verenigingsleven in Dale. Deze inzet uit zich in het ontplooien van activiteiten en het voorzien in een behoefte van saamhorigheid. De activiteiten van 't Olde Gebroek zijn gericht op het uitdragen van oude gebruiken en gewoonten. Vervolgens werden Michel en Corine toegezongen door 't Romienenkoor. Na dit gebeuren kon men het echtpaar feliciteren. Hierbij was burgemeester Bert Berghoef aanwezig.

Vervolgens werd de feestzaal omgetoverd tot een danszaal en begon het grote Daalse feest.

 

Tekst en foto's: Leo van der Linde.Ander nieuws